Mardin 2 Şubesi
Şube Yönetim Kurulu
Fasih DİNÇ
Şube Başkanı

 

1975 Mardin doğumlu olan Fasih Dinç, ilk, orta ve lise eğitimini Mardin’de tamamladı. 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra ilk ve orta eğitimin değişik kademelerinde 2008 yılına kadar öğretmenlik yaptı. Aynı yıl Dicle Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayarak Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. Doktora Eğitimini sürdüren Dinç halen Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.   


Deniz IŞIKER BEDİR
Başkan Yardımcısı/Başkan Vekili

 

1984 yılında Mardin'de doğdu. Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümünde aldı. 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisansını "bir zorunluluk alanı olarak içerisi ve dışarısı -28 şubat ve başörtülü kadınlar: bir zihinsel ve ruhsal dönüşümün anlatıl(a)mamış hikayesi" konulu tez ile tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Din Psikolojisi ve yine istanbul üniversitesi Adli Bilimler alanlarında doktora eğitimine devam etmektedir. 2011 yılından beridir Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Sosyal Psikoloji Anabilim dalında araştırma görevlisidir.  


Hasan TAN
Başkan Yardımcısı/Teşkilatlanma

 

1979 yılında Mardin Kızıltepe doğumlu olan Hasan TAN İlk, orta ve lise öğrenimini Kızıltepe’de tamamladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. 2009-2012 yılları arasında Mardin’de müezzin-kayyım olarak görev yaptıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesi’ne naklen atandı. Halen memur olarak görevine devam etmekte olup kendisi evlidir.      


Halit ALKAN
Başkan Yardımcısı/Mali İşler

 

1983 Mardin doğumlu olan Halit Alkan ilkokul ve ortaokul eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra Mardin Anadolu Lisesi’nden 2002’de mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2006’da mezun olup Mardin Lisesi’nde 3 yıl kadrolu İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 2009’da İngilizce okutmanı olarak göreve başlamıştır. Fırat Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2011’de Yüksek Lisans’ını tamamlayıp Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 2012’de doktoraya başlamıştır. Şu an Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı görevini yürütmekte olup kendisi evlidir. 


Bünyamin AĞALDAY
Başkan Yardımcısı/Basın ve İletişim

 

1985 Mardin doğumlu olan Bünyamin AĞALDAY, ilk, orta ve lise eğitimini Mardin’de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden 2008 yılında mezun olduktan sonra Mardin/Ömerli Mehmet Kavak Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak göreve başladı. Dicle Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda yükseklisansını tamamladıktan sonra 2017 yılında aynı üniversitenin aynı anabilim dalında doktorasını bitirmiştir. Halen, 2011 yılında atandığı Mardin Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.     


Mehmet Beşir BÜYÜKTAŞ
Başkan Yardımcısı/Mevzuat ve Toplu Sözleşme

 

1971 yılında Midyat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gerçüş’te, Yüksek Öğrenimini, 1990 yılında Dicle Üniversitesi İnşaat Bölümü ile 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.Memuriyet hayatına sırasıyla 1990 yılında Mardin/Savur ilçesine Sivil Savunma Memuru olarak başladı.1994 yılında Mardin/Ömerli ilçesine Sivil Savunma Müdürü olarak asaleten atandı.1995-2008 yılları arasında Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde Yapı Denetim görevinde bulundu.2008 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yapılan Görevde Yükselme Sınavını derece ile kazanarak Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ne Teknik Şube Müdürü olarak asaleten atandı.2009 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na Teknik Şube Müdürü olarak naklen atandı. Sendikal faaliyetler kapsamında Mardin Bayındır Memur Sen bünyesinde Yönetim kademelerinde görev yaptı. Artuklu Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen Yönetimin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Halen Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. 


Ömer TÜRK
Başkan Yardımcısı/Eğitim ve Sosyal İşler

 

1981 Diyarbakır doğumlu olan Ömer TÜRK, ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamladı. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2005 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde tamamladıktan sonra Dicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Halen, 2009 yılında atandığı Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.