Mardin 2 Şubesi

Seyyanen Zam Verilsin Hak Kaybı Giderilsin

Konfederasyonumuz Memur-Sen, 2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklandığı günde, enflasyon rakamları ve memurun düşen alım gücünü protesto etmek amacıyla 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklamalarında memur maaşlarının eridiği, enflasyona karşı korumasız kaldığı vurgulanırken, seyyanen zam çağrısı yapıldı. 

Talepler

Ağustos ayında yapılacak olan 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesinde talepler şu şekilde sıralandı:

“Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.

Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’u kadar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak, personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na geçirilmesini istiyoruz.

Siyasi iradenin 3600 ek gösterge vaadinin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.

Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz.

Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

Ek ödeme oranlarında artış istiyoruz.

Derece-kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.

Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.”

1. Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyümesinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu görevlilerine refahtan pay istiyoruz.

2. Kamu görevlilerine, enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının %10’u kadar seyyanen zam yapılmasını; En düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz.

3. Kamuda asli istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

4. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak, Personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

5. Siyasi iradenin vaadi olan 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini istiyoruz.

6. Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz.

7. Memurlara da Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz.

8. Ek Ödeme oranlarında artış istiyoruz.

9. Derece-Kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını istiyoruz.

10. Temel insan haklarından olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.